Igényléshez szükséges dokumentumok:
 

Az ÚTDÍJ HITELPROGRAM keretében történő hiteligényléséhez benyújtandó dokumentumok listája


 

 

 • A NAV által kiállított - 30 napnál nem régebbi dátumú – nemleges, együttes adóigazolás vagy amennyiben a Vállalkozás szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, az abban való nyilvántartás tényét igazoló dokumentum
 • Átütemezett adótartozás esetén a NAV határozata a tartozás átütemezéséről (eredeti bemutatandó, másolatban csatolandó)
 • A hitelkérő nevére kiállított, érvényes közúti árutovábbítási engedély és az ahhoz tartozó engedély kivonat vagy közúti áruszállítási igazolvány , azon a hiteligénylő által üzemeltetett gépjárművek vonatkozásában, amelyek kapcsán a hitelkérelem benyújtásra került (másolatban csatolandó)
 • A hitelkérelemben megjelölt gépjármű(vek) forgalmi engedély másolata (érvényes műszaki vizsgával) (másolatban csatolandó)
 • NÚSZ  rendszeréből (www.hu-go.hu) kinyomtatott  adott folyószámlá(k)hoz rendelt gépjármű(vek) listája  vagy NÚSZ által kiállított igazolás a Vállalkozás útdíjköteles gépjárműveiről és azokhoz rendelt folyószámlákról. (eredeti benyújtandó)

Fentieken túl:

Társas vállalkozások, ill. egyéni cég esetén:

 • 30 napnál nem régebbi KIM-online (a regisztráló irodában beszerezhető) vagy közjegyző/cégbíróság által hitelesített cégkivonat vagy cégmásolat (eredeti benyújtandó)
 • Aktuális társasági szerződés / alapszabály (eredetiben bemutatandó, másolatban csatolandó)
 • A vállalkozás képviseletére jogosult - a hitelkérelmet is aláíró - személy(ek) aláírási címpéldánya(i) vagy aláírásminta (eredetiben bemutatandó, másolatban csatolandó)
 • A képviseletre jogosult aláíró személy(ek) személyazonosító okirata(i) – személyi igazolvány/személyazonosító igazolvány/ útlevél/ kártya formátumú vezetői engedély,lakcímet igazoló hatósági igazolvány (eredetiben bemutatandó, másolatban csatolandó, amennyiben azok fénymásolásához az ügyfél hozzájárult)
 • Az utolsó lezárt év számviteli törvény szerinti beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, ill. amennyiben előírás könyvvizsgáló jelentés), vagy jogi személyiséggel nem rendelkező, bevételi nyilvántartást vezető EVA-s vállalkozás esetén EVA bevallás, egyéni cégek esetén EVA bevallás vagy beszámoló, ill. KATA nyilatkozat a megszerzett bevételekről – kivéve kezdő vállalkozás (eredetiben bemutatandó másolatba csatolandó)
 • Utolsó havi, de minimum tárgynegyedév - cégszerűen aláírt - főkönyvi kivonata, EVA/KATA-s vállalkozások esetén bevételi nyilvántartás (eredeti benyújtandó)
 • Átláthatósági Nyilatkozat (eredeti benyújtandó)

Egyéni vállalkozók esetén:

 • Az Egyéni Vállalkozó személyazonosító okirata(i) - személyi igazolvány/személyazonosító igazolvány/ útlevél/ kártya formátumú vezetői engedély, lakcímet igazoló hatósági igazolvány (eredetiben bemutatandó, másolatban csatolandó, amennyiben azok fénymásolásához az ügyfél hozzájárult)
 • Egyéni vállalkozóknál Vállalkozói igazolvány vagy a 2009. évi CXV. tv. 9 §.-ban meghatározott igazolás vagy Hatósági bizonyítvány (eredetiben bemutatandó, másolatban csatolandó)
 • Személyi jövedelemadó vagy EVA bevallás az utolsó két lezárt, teljes üzleti évről vagy KATA nyilatkozat a megszerzett bevételekről (amennyiben van 2 éves gazdálkodási múlt)- , kivéve kezdő vállalkozások esetén.  Ügyfélkapun benyújtott bevallás esetén a visszaigazolásról szóló e-bev nyugta is benyújtandó.. (másolatban csatolandó)

A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. a pozitív hitelbírálat érdekében, ill. a későbbiekben a szerződéskötéshez, vagy a rendelkezésre tartási (folyósítási) feltételként egyéb dokumentumok benyújtását is igényelheti.